Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


18.05.2009

Постанова № 37 - КІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Кіровоградське ТУ


ПОСТАНОВА № 37 - КІ

м.Кіровоград

2009-05-18

Я, уповноважена особа Комісії, Масленніков Микола Олексійович – начальник Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який діє згідно «Положення про Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», затверджене Рішенням Комісії №585 від 14.10.2005р. та Наказу №264-К від 05.09.2006р. ДКЦПФР, на підставі ст.9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності заступника начальника управління – начальника відділу контрольно-правової роботи – Харченко Тетяни Сергіївни, головного спеціаліста відділу контрольно-правової роботи – Шевченко Тетяни Володимирівни, у відношенні ЗАСТ "Надія", код ЄДРПОУ 03756690; місцезнаходження: 27142, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка; тел. (0522) 31-21-45; п/р 26007301331506 в ГВ ПІБ м.Кіровограда, МФО 323301

ВСТАНОВИВ:

1. Річний звіт товариства за 2007 рік містить недостовірну інформацію щодо голови ревізійної комісії, а саме в звіті зазначено головою ревізійної комісії – Вакуленко Л.О., а в протоколі загальних зборів від 18.04.2007р. Прищепенко О.Д. – голова ревізійної комісії, що не відповідає вимогам ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». 2. В річному звіті товариства за 2007 рік розділ 3.1 «Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників емітента» подано недостовірну інформацію про склад наглядової ради, так як в поданій інформації головою наглядової ради є Жабокрицька Л.Г., а фактично до складу наглядової ради Товариства на загальних зборах акціонерів 18.04.2007р. було обрано Табалова А.О., Садовенко Є.Г., Зацеркляна Л.В., що не відповідає вимогам ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». 3. В річному звіті товариства за 2007 рік розділ 3.1 «Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників емітента» подано недостовірну інформацію про голову та членів правління у складі: Шаповалов О.Г. – голова правління, Требененко В.П., Журавльова Н.М., Мельніченко В.І., Бойко Л.А., Волошин С.О. – члени правління (виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор товариства, тобто управління товариством здійснюється одноособово), що не відповідає вимогам ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п.9.4.1 Статуту товариства. 4. Річний звіт товариства за 2006 рік містить недостовірну інформацію щодо складу правління, а саме в звіті вказано, що головою правління є Шаповалов О.Г., членами правління є Требененко В.П., Журавльова Н.М., Мельніченко В.І., Бойко Л.А., Волошин С.О. (виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор товариства, тобто управління товариством здійснюється одноособово), що не відповідає вимогам ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п.9.4.1 Статуту товариства. 5. 20.02.2008 року ЗАСТ «Надія» одержали кредит на суму, що перевищує 25% активів емітента, а особлива інформація подана до Кіровоградського територіального управління ДКЦПФР 10 квітня 2009 року за вхідним №347, тобто з порушенням встановлених термінів (розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом подання до Комісії – протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії), що не відповідає вимогам ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та розділ ІІ гл.3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за №97/13364. Факти вчинення зазначених порушень підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 13.05.2009р. №38–КІ. Враховуючи вищевикладене, на підставі п.7 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні",

ПОСТАНОВИВ:

1. За подання недостовірної інформації та неподання інформації в установлений термін застосувати до ЗАСТ “Надія” санкції у вигляді накладення штрафу у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 340 грн. 00 коп.. 2. Суму штрафу, накладеного на ЗАСТ “Надія” перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок відділення державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 31116106700194 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 101, одержувач – УДК у Кіровоградському районі, код одержувача – 23684886, банк одержувача – ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016 протягом 15 днів з дати отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити протягом п’яти робочих днів в Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул.Леніна , 64/53 , кім. 602. 3. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії