Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 22.02.2008
Дата публікації 31.03.2009 18:30:09
Найменування емітента* Закрите акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка
Керівник* Шаповалов Олександр Григорович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* nadija@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
22.02.2008 р. ЗАСТ "Надія" отримало інформацію від реєстратора про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
1. Пакет акцій фізичної особи - 1 зменшився на 7204 штук простих іменних акцій Емітента і становить -37 штук простих іменних акцій Емітента, що складає 0,32 % від статутного капіталу ЗАСТ.
2. Відбулось відкриття рахунку фізичної особи - 2 - купівля акцій у кількості 7204 штук простих іменних акцій Емітента, що складає 62,64 % від статутного капіталу ЗАСТ.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Шаповалов Олександр Григорович