Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.04.2007
Дата публікації 19.04.2007 19:11:34
Найменування емітента* Закрите акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка
Керівник* Шаповалов Олександр Григорович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* nadija@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшення про переобрання органiв управлiння прийняте загальними зборами акцiонерiв вiд 18 квiтня 2007 року в зв'язку з затвердженням загальними зборами акцiонерiв нової редакцiї Статуту, що передбачає iншi норми функцiонування органiв управлiння.
Посадову особу Члена правлiння - Волошина Сергiя Олександровича (паспорт: серiя ЕА номер 271687 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.04.1997) звiльнена загальними зборами акцiонерiв вiд 18.04.2007 року, перебував на посадi з 27.01.2001 року був обраний загальними зборами акцiонерiв. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Бойко Любов Анатолiївну (паспорт: серiя ЕА номер 926649 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.07.2002) звiльнено з посади загальними зборами акцiонерiв18.04.2007, перебувала на посадi з 27.01.2001 року обиралась загальними зборами акцiонерiв ЗАСТ "Надiя". Часкою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Дзюбу Пелагею Андрiївну (паспорт: серiя ЕА номер 235291 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.01.1997) звiльнено з посади загальними зборами акцiонерiв18.04.2007, перебувала на посадi з 16.02.2002 року обиралась загальними зборами акцiонерiв ЗАСТ "Надiя". Часкою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Журавльову Надiю Михайлiвну (паспорт: серiя ЕА номер 271821 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.05.1997) звiльнено з посади загальними зборами акцiонерiв18.04.2007, перебувала на посадi з25.02.2006 року обиралась загальними зборами акцiонерiв ЗАСТ "Надiя". Часкою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Голову Спостережної ради - Жабкрицьку Любов Григорiвну (паспорт: серiя ЕА номер 365127 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.12.1997) звiльнено з посади загальними зборами акцiонерiв18.04.2007, перебувала на посадi з 25.02.2006 року обиралась загальними зборами акцiонерiв ЗАСТ "Надiя". Часкою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена Спостережної ради - Кривонiс Iрину Миколаївну (паспорт: серiя ЕА номер 493993 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 12.08.1998) звiльнено з посади загальними зборами акцiонерiв18.04.2007, перебувала на посадi з 25.02.2006 року обиралась загальними зборами акцiонерiв ЗАСТ "Надiя". Часкою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена Спостережної ради - Колiсник Людмилу Миколаївну (паспорт: серiя ЕА номер 163596 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.09.1996) звiльнено з посади загальними зборами акцiонерiв18.04.2007, перебувала на посадi з25.02.2006 року обиралась загальними зборами акцiонерiв ЗАСТ "Надiя". Володiє часкою в статутному капiталi емiтента 0,0348%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Голову Ревiзiйної комiсiї - Вакуленко Людмилу Олексiївну (паспорт: серiя ЕА номер 330259 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 14.11.1997) звiльнено з посади загальними зборами акцiонерiв18.04.2007, перебувала на посадi з 27.01.2001 року обиралась загальними зборами акцiонерiв ЗАСТ "Надiя". Часкою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Голову Ревiзiйної комiсiї - Прищепенко Ольгу Дем'янiвну (паспорт: серiя ЕА номер 736204 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.03.2000) призначено на посаду строком на 5 рокiв вiдповiдно до Статуту товариства з 18.04.2007 року. З 01.12.1999 року займає посаду головного бухгалтера СП "Лiтургiя", володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0348%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Голову Наглядової ради - Табалова Андрiя Олександровича (паспорт: серiя ЕВ номер 141219 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 20.10.2006) призначено на посаду строком на 5 рокiв вiдповiдно до Статуту товариства з 18.04.2007 року. З 02.10.2003 року займає посаду замiсника директора по фiнансовим питанням ЗАТ "Формула", володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 62,6520%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена Наглядової ради - Садовенка Євгенiя Григоровича (паспорт: серiя ЕВ номер 115462 виданий Кiровським ВМ Кiровоградського МВУМВС України в Кiровоградськiй областi 18.11.2005) призначено на посаду строком на 5 рокiв вiдповiдно до Статуту товариства з 18.04.2007 року. З 28.03.2003 року займає посаду директора ТОВ "Формула ТТГ" ЛТД, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0435%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена Наглядової ради - Зацеркляну Людмилу Володимирiвну (паспорт: серiя ЕА номер 642981 виданий Кiровським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi 17.03.1999) призначено на посаду строком на 5 рокiв вiдповiдно до Статуту товариства з 18.04.2007 року. З 18.03.2005 року займає посаду менеджера ТОВ "ДОСВIД", володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0348%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Шаповалов Олександр Григорович