Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 21.10.2011
Дата публікації 25.10.2011 09:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1
Керівник* Шаповалов Олександр Григорович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* past_nadiya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про одержання кредиту – 03.10.2011 року.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення – Наглядова рада ПАСТ «Надія».
Дата підписання договору кредиту –20.10.2011 року.
Вид кредиту (кредитної лінії) – кредитна лінія.
Сума кредиту – 65 000 000,00 грн.
Процентна ставка – 15 відсотків річних.
Строк, на який укладено договір кредиту – 3 (три) роки.
Умови повернення кредиту із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту – Остаточне повернення -30.09.2014р згідно графіку погашення. Забезпеченням кредиту є майно ПАСТ «Надія». Фінансовими поручителями є: ПАТ «Черкасихліб» код 05518948; ТОВ «Олто» код 24744314; СТОВ «Тясмин» код 03793768; СТОВ «Надія» код 03758016; ПАСТ «Надія» код 03756690.
Дата одержання кредиту – 21.10.2011 року.
Найменування кредитора – Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора – 21685166.
Місцезнаходження кредитора – 01033 м. Київ-33, вул.Жилянська,43.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року – 18 621 тис.грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках) – 65000000/34082000*100%=190,72%.
Інформація щодо цільового призначення коштів, отриманих за кредитом – закупівля сировини, матеріалів, ПММ, рефінансування заборгованості перед ПАТ «Промінвестбанк», поповнення обігових коштів.
Розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі – 2 492 162,51 грн.
Дата отримання частини кредиту (траншу) – 21 жовтня 2011 року.
Дата відкриття та дата закриття кредитної лінії – 21 жовтня 2011 року / 21 листопада 2011 року.
Розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту (кредитної лінії) – 3,834 відсотків.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Шаповалов Олександр Григорович